สมัครงาน วิศวกรโยธา

ประกาศงานเลขที่ : TJ16080059-0002
อัพเดทล่าสุด : 03/03/2560
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด

เป็นธุรกิจรับเหมางานไฟฟ้า ประปา แอร์ ตกแต่งภายใน และงานก่อสร้างทั่วไป (M&E, Interior)ต้องการตำแหน่ง วิศวกรมากๆโดยเฉพาะ วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา

อัตราที่รับ : 5 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 40,000 บาท

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- สำรวจและออกแบบ, ถอดแบบงานโครงการก่อสร้าง
- วางแผนควบคุม, คิดปริมาณงานก่อสร้าง, ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงาน
- วางแผนควบคุมและประสานงาน กับเจ้าของงานโครงการก่อสร้าง

คุณสมบัติ :

- เพศชาย
- มีความรับผิดชอบงาน ขยัน และ อดทน

สวัสดิการ :

- เงินเดือน
- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน

สมัครงานติดต่อ

จารุวรรณ ไชยตัน

หัวหน้าฝ่ายจัดการและงานบัญชี

Tel: 02-9177341-2

Fax: 02-9174588

Email:

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของ บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด

ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน

วิศวกรไฟฟ้า

*ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

หัวหน้างาน/หัวหน้าช่าง (โฟร์แมน)

*ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

*ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

วิศวกรเครื่องกล

*ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด