ขออภัยค่ะ

ประกาศงานเลขที่ TJ16090034-0003

ตำแหน่งงาน : ด่วนที่สุด!!! วิศวกรโยธา

จากบริษัท : N.K.G. PLUS CO.,LTD.

"ประกาศงานนี้ได้หมดอายุแล้ว"

ด่วนที่สุด!!! วิศวกรโยธา

ประกาศงานเลขที่ : TJ16090034-0003
อัพเดทล่าสุด : 06/12/2559
N.K.G. PLUS CO.,LTD.

The N.K.Group which has been in existence for the past 30 years consists of the Following companies,
1. N.K.G Plus Co.,Ltd.
a) Civil Engineering Works
b) Structural Steel Fabrication & Erection
c) Architectural work

2. N.K.G Engineering Co.,Ltd. Engaged in,
a) Civil Engineering Works
b) Structural Steel Fabrication & Erection

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ด่วนที่สุด!!! วิศวกรโยธา

อัตราที่รับ : 3 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

เงินเดือน(บาท) : 18,000-35,000

ประสบการณ์ : 0-2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ศึกษาแผนงาน เพื่อจัดทำแผนงานโดยละเอียด

2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาช่วง

4. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง

5. ตรวจสอบ ควบคุมการใช้วัสดุ-อุปกรณ์และเครื่องมือการก่อสร้าง

6. ตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามมารฐานที่กำหนด และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

7. คุมงบประมาณต่อหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

8. รายงานความก้าวหน้าของงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อวิศวกรโครงการให้รับทราบอย่างเป็นระบบ

9. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย

 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป

 3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวะโยธา

 4. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 5. หากสามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง กทม.และ ต่างจังหวัด

 6. มีความอดทนและสามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี

7. ไม่มีโรคประจำตัว อาทิ ภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ หรืออื่นๆ

8. สามารถประจำหน้างานได้

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้างบริษัท

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , *หลายเขต

บริษัท เบสท์ แวลลู (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ(Project Manager)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , *หลายเขต

บริษัท เบสท์ แวลลู (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง

บริษัท เบสท์ แวลลู (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

วิศวกรโยธา

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

FOREMAN

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

บริษัท นายช่างไทย จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

PROJECT SITE & PROJECT ENGINEER

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

บริษัท นายช่างไทย จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

OFFICE ENGINEER

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

บริษัท นายช่างไทย จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ดูทั้งหมด >