หางาน สมัครงาน : ธุรกิจ การเกษตร

ทั้งหมด 32 ตำแหน่ง
หางาน สมัครงานด้านการเกษตร ประมง นักวิชาการ เคมี เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ราชการ ตำแหน่งงานว่างในบริษัทที่เปิดรับสมัคร ล่าสุด วันนี้

ผู้จัดการฟาร์มสุกร

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , เมืองนครปฐม

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , เมืองนครปฐม

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , เมืองนครปฐม

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน

นักศึกษาฝึกงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , เมืองนครปฐม

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน

Logistic Manager / Logistic Ass.Manager

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , นครชัยศรี

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน

Sales

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , หนองใหญ่

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/03/2560 สมัครงาน

พนักงานธุรการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , นครชัยศรี

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

อัพเดทล่าสุด 24/03/2560 สมัครงาน

พนักงานเก็บเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , นครชัยศรี

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

อัพเดทล่าสุด 24/03/2560 สมัครงาน

หัวหน้าสวนยางพารา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา , สนามชัยเขต

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป

อัพเดทล่าสุด 18/02/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , หนองใหญ่

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป

อัพเดทล่าสุด 18/02/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , หนองใหญ่

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป

อัพเดทล่าสุด 18/02/2560 สมัครงาน

IT Support

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , หนองใหญ่

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป

อัพเดทล่าสุด 18/02/2560 สมัครงาน

ช่างเทคนิคเครื่องยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , หนองใหญ่

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป

อัพเดทล่าสุด 18/02/2560 สมัครงาน

หัวหน้าแผนกการเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , กำแพงแสน

บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/01/2560 สมัครงาน

หัหน้าแผนกบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , กำแพงแสน

บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/01/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฟาร์ม

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี , เมืองสุพรรณบุรี

บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/01/2560 สมัครงาน