หางาน สมัครงาน : ธุรกิจ อุตสาหกรรม เคมี พลาสติก

ทั้งหมด 54 ตำแหน่ง
หางาน สมัครงาน อุตสาหกรรม เคมี พลาสติก งานโรงงาน งานบริษัท ตำแหน่งงานว่างล่าสุด วันนี้

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด

อัพเดทล่าสุด 17/01/2560 สมัครงาน

ธุรการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/01/2560 สมัครงาน

พนักงานขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/01/2560 สมัครงาน

แม่บ้าน

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/01/2560 สมัครงาน

บัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/01/2560 สมัครงาน

พนักงานคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/01/2560 สมัครงาน

หัวหน้าคลังสินค้า - จัดส่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/01/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/12/2559 สมัครงาน

ช่างเทคนิควิศวกรรม (ช่างฉีดพลาสติก)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/12/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/12/2559 สมัครงาน

Production Engineer (PE)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/12/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , พระประแดง

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/12/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 07/11/2559 สมัครงาน

ธรุการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค

หจก.ไพศาลเคมีคอล

อัพเดทล่าสุด 11/10/2559 สมัครงาน

ช่างยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด

อัพเดทล่าสุด 18/08/2559 สมัครงาน

Sales Representative

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บริษัท จัสมิน เอ็ม ยู จำกัด

อัพเดทล่าสุด 28/06/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 09/06/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบทางวิศวกรรม (Solidwork)**ด่วน**

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซังอา (ไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 03/06/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 03/06/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก(Shipping Document Import-Export)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซังอา (ไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 03/06/2559 สมัครงาน