สมัครงาน Clicksee Network Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM17020038
Clicksee Network Co., Ltd.

Clicksee Network is a dynamic Internet company conducting business to global customers, especially in Thailand and the USA. We provide website design and development service, mobile application development, web hosting, web publishing and online advertising services.


ตำแหน่งงานทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

Quality Assurance Tester

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

Clicksee Network Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 23/02/2560 สมัครงาน

Front-end Developer

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

Clicksee Network Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 23/02/2560 สมัครงาน

Mobile Developer (iOS/Android)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

Clicksee Network Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 23/02/2560 สมัครงาน

Senior PHP Programmer

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

Clicksee Network Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 23/02/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

Clicksee Network Co., Ltd.
93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 026515577
Website: http://www.clickseedesign.com

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้