หางาน สมัครงาน : ธุรกิจ อุตสาหกรรม ไฟฟ้า

ทั้งหมด 45 ตำแหน่ง
หางาน สมัครงาน อุตสาหกรรม ไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้า ช่าง วิศวกร ไฟฟ้า ระบบ ไฟฟ้า ตำแหน่งงานว่างล่าสุด วันนี้

ช่างเชื่อมเหล็ก ซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , ไทรน้อย

บริษัท พี.อาร์.ไอ. กรุ๊ป จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

ช่างปรับฉีดพลาสติก

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , ไทรน้อย

บริษัท พี.อาร์.ไอ. กรุ๊ป จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

Online Marketing

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

บริษัท โอเค แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

Sale Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

บริษัท โอเค แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

พนักงานขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

บริษัท โอเค แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

พนักงานธุรการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

แม่บ้าน (อยู่ประจำบ้านนายจ้าง)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสามวา

บริษัท 3 พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

ติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้า (งาน LED)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง

บริษัท 3 พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

พนักงานการเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

วิศวกรขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

พนักงานช่างไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

พนักงานบริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 27/05/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 26/05/2560 สมัครงาน

วิศกรการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 26/05/2560 สมัครงาน

วางแผนการผลิต,Supervisor

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 26/05/2560 สมัครงาน

หัวหน้าQA

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 26/05/2560 สมัครงาน

พนักงานคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 26/05/2560 สมัครงาน