หางาน สมัครงาน : ธุรกิจ อุตสาหกรรม ไฟฟ้า

ทั้งหมด 38 ตำแหน่ง
หางาน สมัครงาน อุตสาหกรรม ไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้า ช่าง วิศวกร ไฟฟ้า ระบบ ไฟฟ้า ตำแหน่งงานว่างล่าสุด วันนี้
อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้า (งาน LED)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง

บริษัท 3 พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

วางแผนการผลิต,Supervisor

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

วิศกรการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ธุรการฝ่ายขายและการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค

บริษัท พี แอนด์ เอ็ม สวิทช์บอร์ด จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

เลขานุการ (ฝ่ายขายและการตลาด)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค

บริษัท พี แอนด์ เอ็ม สวิทช์บอร์ด จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

พนักงานการเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

วิศวกรขาย (Sale Engineer)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค

บริษัท พี แอนด์ เอ็ม สวิทช์บอร์ด จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

บริษัท เอ เอ็น ซี ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน

SALE CO / SALE / ประสานงานมูลโคมไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน

เลขานุการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไล้ท์ แอ็ท เวิร์ค จำกัด

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน

การเงิน+จัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไล้ท์ แอ็ท เวิร์ค จำกัด

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน

Sales Project

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไล้ท์ แอ็ท เวิร์ค จำกัด

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน

ธุรการประสานงานขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไล้ท์ แอ็ท เวิร์ค จำกัด

อัพเดทล่าสุด 28/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 25/01/2560 สมัครงาน

เซลล์

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

บริษัท แสงตะวัน แอลอีดี จำกัด

อัพเดทล่าสุด 20/01/2560 สมัครงาน

บัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด

อัพเดทล่าสุด 16/01/2560 สมัครงาน