หางาน สมัครงาน : ธุรกิจ พลังงาน

ทั้งหมด 23 ตำแหน่ง
หางาน สมัครงาน บริษัท พลังงาน วิศวกร งานในธุรกิจนำ้มัน และก๊าซ oil & gas job พลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ โรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ตำแหน่งงานว่างล่าสุด วันนี้

Engineer / Project Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

Logic Power Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 16/01/2560 สมัครงาน

Technician

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

Logic Power Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 16/01/2560 สมัครงาน

Electrical Sales Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

Logic Power Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 16/01/2560 สมัครงาน

Sales Coordinator

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , ปากเกร็ด

Logic Power Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 16/01/2560 สมัครงาน

Accountant

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , ปากเกร็ด

Logic Power Co., Ltd.

อัพเดทล่าสุด 16/01/2560 สมัครงาน

Administrative officer

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

Exterran(Thailand)

อัพเดทล่าสุด 01/09/2559 สมัครงาน

Procurement Specialist

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Exterran(Thailand)

อัพเดทล่าสุด 23/08/2559 สมัครงาน

Admin Officer

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดุสิต

เสริมสร้างพลังงาน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 18/04/2559 สมัครงาน

พนักงานขับรถส่งแก๊ส

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด 14/03/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 14/03/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงินโรงบรรจุ

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด 14/03/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ / สนับสนุนข้อมูล

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด 14/03/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ IT (สำนักงานใหญ่)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด 14/03/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด 11/03/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 11/03/2559 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับ-จ่ายแก๊ส

สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด 09/03/2559 สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี , ด่านช้าง

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

อัพเดทล่าสุด 02/03/2559 สมัครงาน

วิศวกรเครื่องกล

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี , ด่านช้าง

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

อัพเดทล่าสุด 02/03/2559 สมัครงาน

พนักงานขับรถส่วนกลางและรับส่งเอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

อัพเดทล่าสุด 02/03/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 02/03/2559 สมัครงาน