สมัครงาน บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด


ตำแหน่งงานทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 18/06/2560 สมัครงาน

Account Coordinator

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/06/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 09/06/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 09/06/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 09/06/2560 สมัครงาน

Customer Support ประจำโครางการ AIS

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 09/06/2560 สมัครงาน

Administrator ประจำ AIS

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 09/06/2560 สมัครงาน

พนักงานสรรหาบุคคลากร

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 09/06/2560 สมัครงาน

Call Center - Outbound ไม่ต้องเข้ากะ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 09/06/2560 สมัครงาน

Admin Cerebos *** ด่วน ***

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 09/06/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
900/18 อาคาร SVOA ตึกกลาง ชั้น 22 ถ.พระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: 02-685-1399
Fax: 02-685-1398
Website: http://www.pccinter.com
Line ID: 094-969-2968