หางาน สมัครงาน ใน จังหวัด : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 92 ตำแหน่ง
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็ก ๆ อีกทั้งเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ทางใต้ลงไป ประกอบกับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทำให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นและมีธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย

        สำหรับแหล่งงานและอาชีพในจังหวัดสมุทรสาครนั้น หากไม่นับในงานในภาคการเกษตรและการประมงที่ถือว่าเป็นอาชีพสำคัญดั้งเดิมของท้องถิ่นแล้ว งานในภาคอุตสาหกรรมถือว่ามีจำนวนมากหากคิดต่อพื้นที่ เหตุผลที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมมากมายในจังหวัดสมุทรสาครก็เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร และการคมนาคมขนส่งทางถนนก็เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกนั่นเอง อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ส่วนประเภทของอุตสาหกรรมก็มีความหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรงงาน โลหะ พลาสติก อาหารและการแปรรูป รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ

        หากเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่และต้องการสมัครงาน งานในภาคอุตสาหกรรมถือว่ามีความน่าสนใจ เพราะยังมีตำแหน่งงานรองรับอยู่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิต สายการควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าคลังสินค้า วิศวกรโรงงาน เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที โปรแกรมเมอร์ ประชาสัมพันธ์ คนขับรถ เจ้าหน้าที่ call center อยู่ที่ว่าเราจบสายในมาและมีประสบการณ์ในตำแหน่งใดมาด้วย งานในธุรกิจอุตสาหกรรมเหล่านี้ถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่ง มีเงินเดือนและสวัสดิการให้กับพนักงานพอสมควร เช่น โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เงินสงเคราะห์ในกรณีต่าง ๆ  ฯลฯ ในเรื่องวันหยุดอาจต้องเข้าใจเรื่องลักษณะการทำงานโรงงานที่ต้องอาจมีการทำงานในวันเสาร์ด้วย เมื่อพิจารณาเรื่องเงินเดือนก่อนรับงานก็อย่าลืมคิดว่าเราต้องทำงานกี่วันต่อสัปดาห์และกี่ชั่วโมงต่อวันด้วย แต่การทำงานกับอุตสาหกรรมโรงงานแบบนี้ก็จะมีข้อดี คือ เมื่อถึงเทศกาลที่หยุดยาวอย่างปีใหม่หรือสงกรานต์ก็จะได้หยุดยาวหลายวัน เพราะส่วนมากโรงงานจะเลือกหยุดพักสายการผลิตในช่วงเทศกาล

        นอกจากงานในโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สินสาคร ที่มีให้เลือกหลากหลายตำแหน่งแล้ว ยังมีงานในภาคบริการอย่างงานที่เปิดรับสมัครในห้างบิ๊กซี มหาชัยหรือ Porto Chino ถนนพระราม 2 หรืองานบริการในโรงพยาบาลก็มีให้สมัคร โรงพยาบาลสมุทรสาครหรือโรงพยาบาลมหาชัยด้วย
อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ธุรการบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ช่างพิมพ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

พนักงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ช่างตัดถุงพลาสติก

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

พนักงานฝ่ายผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

พนักงานฝ่ายผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท ว. วลัย เทรดดิ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

จป.ระดับวิชาชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ช่างสี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ช่างพิมพ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

QA.Lab

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

เก็บข้อมูลวิศวกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

พนักงานแม่พิมพ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

พนักงานเก็บข้อมูลการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ธุรการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

Sales

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

เลขากรรมการผู้จัดการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปลากระป๋อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/03/2560 สมัครงาน