หางาน สมัครงาน ใน จังหวัด : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 87 ตำแหน่ง
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็ก ๆ อีกทั้งเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ทางใต้ลงไป ประกอบกับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทำให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นและมีธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย

        สำหรับแหล่งงานและอาชีพในจังหวัดสมุทรสาครนั้น หากไม่นับในงานในภาคการเกษตรและการประมงที่ถือว่าเป็นอาชีพสำคัญดั้งเดิมของท้องถิ่นแล้ว งานในภาคอุตสาหกรรมถือว่ามีจำนวนมากหากคิดต่อพื้นที่ เหตุผลที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมมากมายในจังหวัดสมุทรสาครก็เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร และการคมนาคมขนส่งทางถนนก็เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกนั่นเอง อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ส่วนประเภทของอุตสาหกรรมก็มีความหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรงงาน โลหะ พลาสติก อาหารและการแปรรูป รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ

        หากเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่และต้องการสมัครงาน งานในภาคอุตสาหกรรมถือว่ามีความน่าสนใจ เพราะยังมีตำแหน่งงานรองรับอยู่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิต สายการควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าคลังสินค้า วิศวกรโรงงาน เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที โปรแกรมเมอร์ ประชาสัมพันธ์ คนขับรถ เจ้าหน้าที่ call center อยู่ที่ว่าเราจบสายในมาและมีประสบการณ์ในตำแหน่งใดมาด้วย งานในธุรกิจอุตสาหกรรมเหล่านี้ถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่ง มีเงินเดือนและสวัสดิการให้กับพนักงานพอสมควร เช่น โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เงินสงเคราะห์ในกรณีต่าง ๆ  ฯลฯ ในเรื่องวันหยุดอาจต้องเข้าใจเรื่องลักษณะการทำงานโรงงานที่ต้องอาจมีการทำงานในวันเสาร์ด้วย เมื่อพิจารณาเรื่องเงินเดือนก่อนรับงานก็อย่าลืมคิดว่าเราต้องทำงานกี่วันต่อสัปดาห์และกี่ชั่วโมงต่อวันด้วย แต่การทำงานกับอุตสาหกรรมโรงงานแบบนี้ก็จะมีข้อดี คือ เมื่อถึงเทศกาลที่หยุดยาวอย่างปีใหม่หรือสงกรานต์ก็จะได้หยุดยาวหลายวัน เพราะส่วนมากโรงงานจะเลือกหยุดพักสายการผลิตในช่วงเทศกาล

        นอกจากงานในโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สินสาคร ที่มีให้เลือกหลากหลายตำแหน่งแล้ว ยังมีงานในภาคบริการอย่างงานที่เปิดรับสมัครในห้างบิ๊กซี มหาชัยหรือ Porto Chino ถนนพระราม 2 หรืองานบริการในโรงพยาบาลก็มีให้สมัคร โรงพยาบาลสมุทรสาครหรือโรงพยาบาลมหาชัยด้วย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าละส่งออก

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท เวล สเวด(ประเทศไทย)จำกัด

อัพเดทล่าสุด 23/05/2560 สมัครงาน

Sale Coordinator

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท เวล สเวด(ประเทศไทย)จำกัด

อัพเดทล่าสุด 23/05/2560 สมัครงาน

Accountant supervisor

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท เวล สเวด(ประเทศไทย)จำกัด

อัพเดทล่าสุด 23/05/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

หจก.เอสเอพี โฮม เซนเตอร์

อัพเดทล่าสุด 23/05/2560 สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท ว. วลัย เทรดดิ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 23/05/2560 สมัครงาน

พนักงาน QC

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท ซี.เอ็น.เอส. สตีลไพพ์ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 23/05/2560 สมัครงาน

ผู้ช่วยคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท ซี.เอ็น.เอส. สตีลไพพ์ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 19/05/2560 สมัครงาน

ช่างคุมเครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท ซี.เอ็น.เอส. สตีลไพพ์ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 19/05/2560 สมัครงาน

ช่างกลึง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท ซี.เอ็น.เอส. สตีลไพพ์ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 19/05/2560 สมัครงาน

พนักงานขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท ว. วลัย เทรดดิ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 19/05/2560 สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท ที.ดับบลิว.เอส.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อัพเดทล่าสุด 15/05/2560 สมัครงาน

IT Support

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

บริษัท ที.ดับบลิว.เอส.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อัพเดทล่าสุด 15/05/2560 สมัครงาน

พนักงานบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท ที.ดับบลิว.เอส.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อัพเดทล่าสุด 15/05/2560 สมัครงาน

พนักงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 12/05/2560 สมัครงาน

ธุรการบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/05/2560 สมัครงาน

พนักงานฝ่ายผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

บริษัท ว. วลัย เทรดดิ้ง จำกัด

อัพเดทล่าสุด 12/05/2560 สมัครงาน

พนักงานขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หจก.ไพศาลเคมีคอล

อัพเดทล่าสุด 08/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 02/05/2560 สมัครงาน

ช่างตัดถุงพลาสติก

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 02/05/2560 สมัครงาน