สมัครงาน บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน งานป้องกันหน้าดินทลาย งานสำรวจด้านธรณีวิทยา


ตำแหน่งงานทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

วิศวกรออกแบบ

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน

วิศวกรก่อสร้าง (อาวุโส)

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน

โฟร์แมน

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน

พนักงานขับรถโม่ปูน

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน

วิศวกรโยธา

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 30/03/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
11/1 ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel: 053-015234-6 ต่อ 401 403 405
Fax: 053-015234-6 ต่อ 405
Website: http://www.thaikenber.com

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้