สมัครงาน N.K.G. PLUS CO.,LTD.

N.K.G. PLUS CO.,LTD.

The N.K.Group which has been in existence for the past 30 years consists of the Following companies,
1. N.K.G Plus Co.,Ltd.
a) Civil Engineering Works
b) Structural Steel Fabrication & Erection
c) Architectural work

2. N.K.G Engineering Co.,Ltd. Engaged in,
a) Civil Engineering Works
b) Structural Steel Fabrication & Erection


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

N.K.G. PLUS CO.,LTD.
215/11 ถ. สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel: 036222567
Website: http://nkg.co.th/index.php

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้