สมัครงาน N.K.G. PLUS CO.,LTD.

N.K.G. PLUS CO.,LTD.

The N.K.Group which has been in existence for the past 30 years consists of the Following companies,
1. N.K.G Plus Co.,Ltd.
a) Civil Engineering Works
b) Structural Steel Fabrication & Erection
c) Architectural work

2. N.K.G Engineering Co.,Ltd. Engaged in,
a) Civil Engineering Works
b) Structural Steel Fabrication & Erection


ตำแหน่งงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 23/06/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/06/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 30/11/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 30/11/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/10/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/10/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/10/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 31/10/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 12/10/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 06/10/2559 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 16/09/2559 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

N.K.G. PLUS CO.,LTD.
215/11 ถ. สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel: 036222567
Website: http://nkg.co.th/index.php

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้