สมัครงาน บจก.บัตเตอร์ฟลายเซรามิค(ประเทศไทย)

บจก.บัตเตอร์ฟลายเซรามิค(ประเทศไทย)

เป็นบริษัทนำเข้ากระเบื้องหลังคา และขายโครงหลังคาสำเร็จรูป
พร้อมอุปกรณ์ในการประกอบการมุงหลังคา บริการติดตั้งกระเบื้องพร้อมโครงหลังครบวงจร


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บจก.บัตเตอร์ฟลายเซรามิค(ประเทศไทย)
35,37 ถนนสามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel: 074-343660
Fax: 074-343661

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้