สมัครงาน มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยขณะนี้กำลังปลูกสวนป่า และ กำลังก่อสร้างธรรมสถานขนาดใหญ่ รวมถึงการทำสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

* มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร ผู้ร่วมงาน ที่มีจิตอาสา โดยจะให้รายได้สูง สวัสดิการดี มีความมั่นคง ตำแหน่งที่ต้องการมี ดังนี้


ตำแหน่งงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 24/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 24/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 24/07/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
139 ตึก THE OPUSA ทองหล่อ ชั้น 6 ห้อง 611
ทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: 02-714-9772-3
Fax: 02-713-8692

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้