สมัครงาน บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการ บริหารอาคารชุด ทั้งอาคารชุดสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และบริการแม่บ้านทำความสะอาดประจำอาคาร เพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ท่าน ได้ลงทุนไป ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่าในปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ได้เจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว และมีภาวะการแข่งขันสูง ทั้งอาคารชุดสำนักงาน และ อาคารชุดพักอาศัย ดังนั้นเฉพาะ อาคารชุดที่มีการบริหารที่ดีการบำรุงรักษาที่ดีได้มาตรฐานเท่านั้น จึงจะสามารถดึงดูดนักลงทุน และผู้ที่ต้องการ การอยู่อาศัย อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัท ที่จะประสบความสำเร็จ ในธุรกิจด้านนี้ได้จึงต้องพร้อมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินงานฐาน การเงินที่มั่นคง การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน ซึ่งคุณสมบัติข้างต้น เป็นสิ่งที่ดี ทางบริษัทฯ ของเราใส่ใจดูแลและมองเห็นถึงความสำคัญมาตลอด เพื่อความมั่นใจในการบริการที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้กับลูกค้าของเรา


ตำแหน่งงานทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 06/04/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 06/04/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 06/04/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 06/04/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 06/04/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 06/04/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด
1000/137 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: 0852222496
Fax: 027148090
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Prom.Professional.Service