สมัครงาน บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ สำหรับการออกแบบเขียนแบบ ผลิต และจัดการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE/PLM) และรับให้คำปรึษาเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAE/FEA)ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมแม่พิมพ์, การออกแบบเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น


ตำแหน่งงานทั้งหมด 2 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 27/09/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/09/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
2/69 ซอยบางนา-ตราด25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel: 0-2398-7641 ต่อ 19
Website: http://www.ecs-thailand.com