สมัครงาน โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุ้มราคา ด้วยอัธยาศัยที่ดีตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และอื่นๆ รวมทั้งเป็น แหล่งศึกษา ค้นคว้า และเป็นห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการพิมพ์ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย www.facebook.com/cuprint


ตำแหน่งงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 022183565
Fax: 022183551
Website: http://www.cuprint.chula.ac.th
Facebook Fanpage: