สมัครงาน บริษัท คุซุฮาระ นิว ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060058
บริษัท คุซุฮาระ นิว ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด

The consistent transportation structure of KUSUHARA Transportation is demonstrating secure response
and proposal to the diversifying logistics and transportation needs.


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท คุซุฮาระ นิว ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด
เลขที่ 1 อาคารทีเอซี ชั้น 4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Fax: 022538832
Website: http://www.kusuhara.co.jp/en/

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้