สมัครงาน บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060066
บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในเครื่องยนต์เอนกประสงค์ให้แก่ คูโบต้า และ ผลิตเครื่องจักร เป็นงานสร้างเครื่องจักร ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอาหาร


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด
56 หมู่ 9 ต.คูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel: 02-1598609
Fax: 02-9795066

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้