สมัครงาน บริษัท แอร์-คอน พาร์ทส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060068
บริษัท แอร์-คอน พาร์ทส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่แอร์และเครื่องทำความเย็น สำหรับการส่งออกและขายในประเทศรวมถึงการได้รับการรับรองทางด้านคุณภาพ ISO 9001 และ ISO14001 ทุนจดทะเบียนโดยชาวญี่ปุ่น

บริษัท ฯ เปิดสาขาที่ชลบุรี


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท แอร์-คอน พาร์ทส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
142 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel: 035-258341-4
Fax: 035-258981

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้