สมัครงาน บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070031
บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด

อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่าย สีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์


ตำแหน่งงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 24/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 24/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 17/08/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด
168/88 หมู่ 5 ถนนพุธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
Tel: 089-065-3888
Fax: 0-2813-3888
Website: http://www.mkl.co.th

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้