สมัครงาน บริษัท เอ็น. เค. ไทม์ จํากัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070033
บริษัท เอ็น. เค. ไทม์ จํากัด

บริษัท เอ็น.เค ไทม์ จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายนาฬิกาข้อมือ และเครื่องคิดเลข ภายใต้แบรนด์ Casio และ Austin ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ซึ่งมีคู่ค้าครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการและมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามารวมงาน รวมสร้าง และพัฒนาไปพร้อมๆ กันกับเรา โดยภายใต็ "ครอบครัว NK"


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เอ็น. เค. ไทม์ จํากัด
97 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: 022862266

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้