สมัครงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

ผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารฯ ในการตลาดแบบ Multi Selling พร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย นำมาซึ่งความท้าทาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในอนาคต


ตำแหน่งงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 30/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 30/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 13/11/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
อาคาร SC Tower ชั้น 20
เลขที่ 424 ซอยพหลโยธิน 8
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: 02-777-4801 , 081-619-4166
Fax: 02-777-5530
Website: http://scb.co.th