สมัครงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

ผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารฯ ในการตลาดแบบ Multi Selling พร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย นำมาซึ่งความท้าทาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในอนาคต


ตำแหน่งงานทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 17/09/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
อาคาร SC Tower ชั้น 20
เลขที่ 424 ซอยพหลโยธิน 8
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: 02-777-5534 , 062-479-6399
Fax: 02-777-5530
Website: http://scb.co.th