สมัครงาน บริษัท ฟอร์โมซ่า บีเคเค จำกัด

บริษัท ฟอร์โมซ่า บีเคเค จำกัด


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท ฟอร์โมซ่า บีเคเค จำกัด
53,55,57 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel: 02-8624865-9
Fax: 02-4379037
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/formosa.bkk.th/