สมัครงาน Pornvatana Shipping Services Co.,Ltd.

Pornvatana Shipping Services Co.,Ltd.

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดการขนส่งสินค้าเข้า-ออกต่างประเทศ โดยทางอากาศและเรือ ดำเนินพิธีการด้านศุลกากรต่างๆแทนผู้นำเข้าและส่งออก


ตำแหน่งงานทั้งหมด 2 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 15/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/01/2561 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

Pornvatana Shipping Services Co.,Ltd.
55,57 ซ.ลาซาล 79 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel: 027458222
Fax: 027458017
Website: http://www.pornvatana-transport.com

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้