สมัครงาน บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด

บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด

Gloauto ผู้นำทางด้านการบริการซ่อมแซม บรูณาการทางด้านสี และสุดล้ำไปด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม บริษัทของเราเป็นธุรกิจระดับประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกถึง 38 ประเทศ และอีก 2,000กว่า สาขาทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นธรรมชาติและปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมโดยเราใช้น้ำสูตรพิเศษเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ ที่ได้ผ่านการทดลองและทดสอบเป็นอย่างดีตามระดับมาตรฐานโลก และ Gloauto ยังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นี้แต่เพียงผู้เดียว ปลอดภัยแก่ธรรมชาติ ปลอดภัยต่อชีวิต ปลอดภัยต่อคนที่คุณรัก ไม่มีมลพิษ ไม่ติดไฟ ไม่มีกลิ่นและยังแห้งเร็วทำให้ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจาก Gloauto


ตำแหน่งงานทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 24/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 24/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 24/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 24/11/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด
59 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 0814968683
Website: http://www.colorglothailand.com
Facebook Fanpage: