สมัครงาน บริษัท อลิซ่า จำกัด

บริษัท อลิซ่า จำกัด


ตำแหน่งงานทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 20/10/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท อลิซ่า จำกัด
1 อาคาร คิวเฮ้าส์ลุมพินีไลฟ์ เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 112 A ถ.สาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: โทร : 02-6777470- 02-6777471
Fax: 02-6777472
Website: http://www.lullaby-yoga.com