สมัครงาน Atom Link Co., Ltd.

Atom Link Co., Ltd.

บริษัท อะตอม ลิ้งค์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี2551 เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทางเทคนิคในสาขา IT ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบและบริหารจัดการดูแลระบบ อีกทั้งยังมีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจทั่วไปและเฉพาะทาง ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


ตำแหน่งงานทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 20/12/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/12/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/12/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 16/11/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

Atom Link Co., Ltd.
เลขที่่7 อาคารนพ-ณรงค์ชั้น3/1 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: 029383415
Website: http://www.atomlink.co.th

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้