สมัครงาน บริษัท เซียม เวอร์คส จำกัด

บริษัท เซียม เวอร์คส จำกัด

ประเภทกิจการ
- ดำเนินธุรกิจด้านรับออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และผลิตงานสื่่อนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการชั่วคราว งานนิทรรศการเคลื่อนที่ และงานนิทรรศการถาวร
- จัดการกิจกรรม งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนงานตกแต่งสำนักงาน และบริหารการจัดการโครงการพิเศษ


ตำแหน่งงานทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 19/01/2561 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เซียม เวอร์คส จำกัด
436/87-94 อาคาร TC Tower ซ.20 มิถุนา ถ.20 มิถุนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: +66800835686
Fax: 026902685