สมัครงาน บริษัท ไทย ฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ไทย ฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด


ตำแหน่งงานทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/01/2561 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท ไทย ฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่ 33/4 (ไอซีดี) ลาดกระบัง เทอร์มินัล 5 (อี) หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel: 02-737-9400
Fax: 02-737-9439