สมัครงาน Technician

ประกาศงานเลขที่ : TJ16060060-0007
อัพเดทล่าสุด : 18/01/2561
บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด

บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ดำเนินธุรกิจส่งออกเครื่องลดความชื้น , ระบบควบคุมความชื้น และระบบปรับอากาศที่ออกแบบและประกอบโดยฝีมือคนไทยไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากในการขยายกิจการในครั้งนี้

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Technician

อัตราที่รับ : 5 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ให้คำแนะนำกับลูกค้าในด้านเทคนิคการใช้งานระบบควบคุมความชื้น
- ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมความชื้นก่อนการส่งมอบให้ลูกค้าให้ตรงตามาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
- ปฏิบัติงานตามแผนงานประกอบ , การติดตั้ง , การซ่อม และการบำรุงรักษา ระบบควบคุมความชื้น ที่บริษัทฯกำหนด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

-เพศชาย อายุ 23-28 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวช. ในด้าน ไฟฟ้า,เครื่องเย็น,
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือ ระบบปรับอากาศ หรือระบบเครื่องเย็น พิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ เข้าปฏิบัติงานในวันหยุดได้

สวัสดิการ :

- เสื้อฟอร์มบริษัท
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าคอมมิชชั่น , ค่าเดินทาง , ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
- โบนัสประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- เครื่องดื่มและขนมสำหรับพักเบรก
- สวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

สมัครงานติดต่อ

โศจิรจ จำปา

Tel: 02-4085446-9

Fax: 02-4085450

Email:


คำค้นหา: ช่าง, ไฟฟ้า, แอร์

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของ บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด

ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน

Sales Admin

กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

Sales Engineer

*ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด