สมัครงาน Business Development

ประกาศงานเลขที่ : TJ17100015-0003
อัพเดทล่าสุด : 20/12/2560
Atom Link Co., Ltd.

บริษัท อะตอม ลิ้งค์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี2551 เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทางเทคนิคในสาขา IT ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบและบริหารจัดการดูแลระบบ อีกทั้งยังมีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจทั่วไปและเฉพาะทาง ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Business Development

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : ขาย sales

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

เงินเดือน(บาท) : 13,000-20,000

ประสบการณ์ : 0-2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-ดูแลลูกค้า (Key Account Executive), ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- จัดการวางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
- มีการวางแผนและนำเสนอแผนงานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่อผู้บังคับบัญชา
- ดูแลภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถบริหารกิจกรรมหรืองานการตลาดแบบกลุ่มย่อยได้เป็นอย่างดี
- การจัดทำรายงานที่มีการวิเคราะห์และสรุปส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- จัดทำรายงานสรุปการvisit ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบสภาพเคลื่อนไหวของตลาด
- จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม และ/หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำการทั้งหมด
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หรือถ้าเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี หรือมากกว่า
4.มีประสบการณ์ในการ Presentation และงานขาย
5.มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นได้
6.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้
7.สามารถทำงานนอกเวลา เช่น ช่วงเวลากลางคืน หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ หรือ ต่างจังหวัดได้ (กรณีที่ต้องมีการเข้าไปดูแล หรือประชุมกับทางลูกค้า)
8.สามารถทำงานเป็นทีมได้
9.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา (OT)
ค่าเดินทาง
ค่าโทรศัพท์

สมัครงานติดต่อ

Pimsupadchaya Ciwngam

Operation Manager

Tel: 029383415

Email:


คำค้นหา: marketing, sales, Business Development