สมัครงาน ดราฟแมน /โฟร์แมน ด่วน!!

ประกาศงานเลขที่ : TJ17110003-0001
อัพเดทล่าสุด : 19/01/2561
บริษัท เซียม เวอร์คส จำกัด

ประเภทกิจการ
- ดำเนินธุรกิจด้านรับออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และผลิตงานสื่่อนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการชั่วคราว งานนิทรรศการเคลื่อนที่ และงานนิทรรศการถาวร
- จัดการกิจกรรม งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนงานตกแต่งสำนักงาน และบริหารการจัดการโครงการพิเศษ

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ดราฟแมน /โฟร์แมน ด่วน!!

อัตราที่รับ : 2 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : เขียนแบบ งานdrawing ออกแบบวิศวกรรม draftman

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท

ประสบการณ์ : 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อประสานงานกับฝ่ายผลิต
2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier / Sup Contractor เพื่อดำเนินงานการผลิตงาน
3. ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ตวรจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติ :

- ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการงานก่อสร้าง / วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการคุมงานการก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม - AutoCad
- Sketch up
- 3d , 2d
- Photo shop
- Microsoft Word / Excel
- มีความสามารถในการถอดแบบ เขียนแบบโครงสร้าง System งานพิพิธภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ค่าคอมมิชชั่น ระบบ Profit Sharing
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันอุบัตเหตุ

สมัครงานติดต่อ

วิภาพร พิมพ์รัตน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Tel: +66800835686

Fax: 026902685

Email:


คำค้นหา: โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง, ดราฟแมน