สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18010013-0004
อัพเดทล่าสุด : 20/01/2561
บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 22 มิ.ย. 2536 ทุนจดทะเบียน 480 ล้าน ประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป รับฝากสินค้า และให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า เป็นบริษัทในกลุ่ม Best Group ซึ่งประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น Best Ocean Golf ซึ่งเป็นธุรกิจสนามกอล์ฟเต็มรูปแบบ เป็นต้น

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.)

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : คลังสินค้า โลจิสติกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านเคมี

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย / หญิง
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สาขาวิทยาศาสตร์, เคมี
- ต้องมีใบอนุญาต / บฉ.
- ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
เสื้อฟอร์ม
เบี้ยขยัน
ตรวจโรคประจำปี
กิจกรรมส่งเสริมโรงงานสีขาว
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
โบนัส

สมัครงานติดต่อ

ดรุณี ทองใบ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-750-1531

Fax: 02-750-1530

Email: