สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางทะเลขาออก

ประกาศงานเลขที่ : TJ16110001-0001
อัพเดทล่าสุด : 07/11/2559
Rhenus Logistics Co., Ltd.

- Supply Chain Management
- Worldwide Freight Delivery
- Logistics Management

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางทะเลขาออก

อัตราที่รับ : 4 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : คลังสินค้า โลจิสติกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

เงินเดือน(บาท) : 20000-25000

ประสบการณ์ : 2-5

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 Place space-booking with Co-loader (LCL) or
Shipping line (FCL)
 Provide relevant documents to prepare
customs entry form and arrange truck for pick-
up from shipper
 Issue billing and payment cost
 Monitor on all Export job files

คุณสมบัติ :

- มีประสบการณ์ด้านขนส่งสินค้าทางทะเล อย่างน้อย 2-5 ปี
- สามารถอ่าน และเข้าใจภาษาอังกฤษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินเดือนเดือนที่ 13
- ประกันสังคม

สมัครงานติดต่อ

Chariya Chiralarpphol

Assistant Manager - HR and Administrative

Tel: 02-2615380

Fax: 02-2615386

Email: