หางาน สมัครงาน ใน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด 1,515 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงแห่งประเทศไทย จึงเป็นแหล่งรวมของธุรกิจหลายหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด จึงเป็นสถานที่บรรดาผู้ต้องการหางานทั้งจากกรุงเทพฯ เอง หรือต่างจังหวัดก็ล้วนมีความสนใจเข้ามาสมัครงานในพื้นที่ ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีอัตราความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพในเมืองนี้สูงกว่าส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทยค่อนข้างมากตามไปด้วย
 

       อย่างไรก็ดี อัตราการจ้างงานในกทม ก็สูงตามอัตราประชากรไปด้วยและยังมีงานที่หลากหลาย ทั้งงานผลิต งานบริการ งานชั่วคราวหรืองานประจำ แทบจะเรียกได้ว่างานมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ โดยย่านธุรกิจที่สำคัญ คือ สีลม อโศก สุขุมวิทและรัชดา ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างหลากหลายมาอยู่ร่วมกัน ทั้งธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านการเงิน ธนาคาร การประกันภัย งานตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ งานในสถาบันศึกษาและอื่น ๆ อีกมากมาย การสมัครงานธนาคาร ก็มีผู้สนใจอยู่เสมอ เพราะว่ามีรากฐานธุรกิจที่มั่นคง ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความหลากหลายของอาชีพและสายงานที่เลือกรับเข้าทำงาน
 

       หรือหากผู้ทำงานไม่ต้องการทำงานในลักษณะงานประจำงาน งานประเภท Part time ลูกจ้างรายวันหรืองาน Freelance ก็มีให้เลือกมากมายในกรุงเทพฯ โดยงาน Part time นั้น อาจมีทั้งลักษณะที่ทำในช่วงเวลาประจำหรืองานเสริมนอกเวลางาน ซึ่งมักจะเป็นงานเฝ้าหน้าร้าน บาริสต้าร้านกาแฟหรือจัดบู้ทออกอีเว้นท์ เป็นต้น ในส่วนของงาน Freelance ในปัจจุบันนั้นมีการเปิดกว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ งานโปรแกรมเมอร์หรืองานเขียนต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของงานรายวันก็มีทั้งลักษณะที่เป็นสัญญาจ้าง คือ มีการกำหนดระยะเวลาในการทำงานชัดเจนหรืองานประจำแต่ได้ค่าแรงตามจำนวนวันที่ทำเป็นต้น
 

       ซึ่งข้อดีข้อเสียของงานแต่ละประเภทนั้นที่เห็นได้ชัดเจนคงเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับ ซึ่งแน่นอนว่าพนักงานประจำในระบบย่อมมีสวัสดิการที่ดีและมั่นคงกว่างานในรูปแบบอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่ด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ดีหากกำลังหางานทำในกรุงเทพ ผู้หางานจะไม่ต้องกังวลเรื่องรถราหรือวิธีการในการเดินทาง เพราะมีหลากหลายรูปแบบและสะดวกกว่าพื้นที่ในต่างจังหวัดมาก แม้ว่าอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางอันเนื่องมาจากปัญหาด้านจราจร โดยเฉพาะย่านธุรกิจหรือกลางเมืองอย่างสีลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือราชเทวีและยังต้องเตรียมใจกับค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงค่าอาหาร ค่าที่พักอาศัยและค่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ นั้นเอง แต่ถึงแม้ว่ากรุงเทพฯ จะมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ก็เป็นสถานที่เปิดกว้างในการสมัครงานของทุกคนอยู่เสมอ

Top