บริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061580

บริษัทชัยพัฒนากรุ๊ปจำกัด เป็นบริษัทที่ลงทุนโดยนักธุรกิจจีน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป จำกัด
  • 205/2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
    อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21000
  • Tel : 02-6942316
Top