บริษัท กิจมีชัย เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030024

If you are interested in a challenge working with Thai International Company who based in Thailand with branches in Singapore, Malaysia, Cambodia and Myanmar. Kitmeechai Trading is a trading company under Kitmeechai Group. We represent “Lectra”, the automatic cutting solution for Fashion and Apparel, Automotive, Furniture, Aeronautical from France. Come to join us!!!

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท กิจมีชัย เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่
  • 9 ซอยลาซาล 56 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 0-2748-6515-6
  • Website : http://www.kitmeechai.com
Top