สทนช. ร่วมกับกิจการร่วมค้า เอ็นซีอาร์อีซี

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110016

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สทนช. ร่วมกับกิจการร่วมค้า เอ็นซีอาร์อีซี
  • อาคารจุฑามาส 89, 169-170 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 0866789750
Top