เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

Job Code : TJ18090061-0002

Industry: Insurance

FAIRDEE เป็นบริษัทสตาร์ทอัพในด้านเทคโนโลยีประกันภัยรถยนต์ ที่ตระหนักถึงความไม่ยุติธรรมของอุตสาหกรรมประกันรถยนต์ในปัจจุบัน ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมดีนั้นต้องจ่ายค่าเบี้ยที่แพงจากผู้ที่ขับขี่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นเราจึงออกกรมธรรม์ร่วมกับบริษัทประกันที่สามารถคืนเงินสูงสุดถึง 30% จากเบี้ยประกันให้แก่ผู้ขับขี่ปลอดภัยเมื่อไม่มีการเคลมในช่วงระยะเวลาการคุ้มครอง
ในปัจจุบันเราทำธุรกิจอยู่สองประเทศ – ประเทศสิงค์โปรและประเทศไทย เราพึ่งเปิดตัวเว็บไซต์www.vouchinsurance.sg ในประเทศสิงค์โปรเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2018 โดยทำงานร่วมกับบริษัทประกันชื่อดังอย่าง NTUC Income , Tokio Marine Insurance และ Sompo Insurance ในส่วนของประเทศไทยเราพึ่งเปิดตัวเว็บไซต์ www.fairdee.co.th ในเดือนเมษายน 2018 โดยทำงานร่วมกับบริษัทประกันชื่อดังอย่าง กรุงเทพประกันภัย,ทิพยะประกันภัย,MSIG,ธนชาติ,ไทยวิวัฒน์

JOB Details :

  • Position : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
  • Number of Openings : 1 Openings
  • Job Type : Full Time
  • Job Category : Accounting / Finance
  • Job Location : Chonburi Chonburi 10110 Chamchuri Building 10 Soi Chula 12 Bangkok
  • Salary : 18000
  • Experience : 2
21/09/2019

Job Description :

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีจะทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องบัญชีของบริษัทและประสานงานทั่วไปโดยลักษณะงานมีดังนี้
1. จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆของบริษัทตัวอย่างเช่น invoice,ใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย
2. จัดทำเอกสารทั่วไปของบริษัทเช่น เอกสารการจดทะเบียน สัญญาต่างๆ
3. ทำหน้าที่เป็นธุรการของบริษัทคอยให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายอื่นๆ

Qualifications :

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา อนุปริญญา สาขาบัญชี/ธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ทำงานด้าน ธุรการ หรือ บัญชี อย่างน้อยสองปี
3. สามารถทำเอกสารด้านบัญชีได้
4. ขยัน และ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีความละเอียดในการทำงาน
6. สามารถทำงานในองค์กรที่มีการทำงานแบบ Start-up
7. สามารถย้ายมาทำงานชั่วคราวที่กรุงเทพประมาณ 3 เดือน (หลังจากนั้นทำงานที่ชลบุรี)

Benefits :

1. เงินเดือน 18,000 บาท
2. ค่าที่พักระหว่างการทำงานที่กรุงเทพ 3 เดือน
3. ประกันสังคม

Application Details for Jobseekers

  • Peerapol Vayakornvichit
  • Tel : 0811115555
  • Email : Scroll to see more emails

Apply job online

Apply
Top