เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

Job Code : TJ18090061-0002

Industry: Insurance

แฟร์ดีเป็นสตาร์ทอัพที่เชื่อในประกันภัยที่แฟร์กว่า ทำไมคนขับขี่ปลอดภัยต้องจ่ายค่าเคลมให้กับคนขับขี่ไม่ปลอดภัย แฟร์ดีจึงทำงานกับบริษัทประกันเพื่อออกกรมธรรม์ที่คืนเบี้ยประกันให้กับลูกค้าสูงสุด 30% หากลูกค้าไม่เคลม

ปัจจุบันแฟร์ดีทำงานอยู่สองประเทศคือสิงคโปร์และไทย ที่สิงคโปร์เราเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม 61 ในชื่อ www.vouchinsurance.sg และที่ไทยเราเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฏาคม 61 ในชื่อ www.fairdee.co.th ร่วมกับบริษัทประกัน 6 แห่งคือ กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, เอ็ม.เอส.ไอ.จี.ประกันภัย, ธนชาตประกันภัย, โตเกียวมารีนประกันภัย และ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

แฟร์ดีเป็นหนึ่งใน 5 สตาร์ทอัพทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทประกันภัยต่อ Swiss Re เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ่มเพาะธุรกิจแรกเริ่ม นอกจากนี้แฟร์ดีได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในสิบสตาร์ทอัพในโครงการ Fintech Challenge ของกลต.และเป็นผู้ชนะในโครงการ ASEAN Pitchfest ของธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์

นอกจากนี้แฟร์ดีได้รับเงินลงทุนเมื่อปลายปี 2560 มูลค่า 25 ล้านบาทจาก Gree Ventures (ญี่ปุ่น), Nogle Ventures (ไต้หวัน), และ NUS Enterprise (สิงคโปร์)

ปัจจุบันแฟร์ดีกำลังขยายทีมรับประกันภัยที่สาขาชลบุรี คุณจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหัวก้าวหน้าที่ให้อิสรภาพในการทำงาน

JOB Details :

  • Position : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
  • Number of Openings : 1 Openings
  • Job Type : Full Time
  • Job Category : Accounting / Finance
  • Job Location : Chonburi
  • Salary : 18000
  • Experience : 2

Job Description :

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีจะทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องบัญชีของบริษัทและประสานงานทั่วไปโดยลักษณะงานมีดังนี้
1. จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆของบริษัทตัวอย่างเช่น invoice,ใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย
2. จัดทำเอกสารทั่วไปของบริษัทเช่น เอกสารการจดทะเบียน สัญญาต่างๆ
3. ทำหน้าที่เป็นธุรการของบริษัทคอยให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายอื่นๆ

Qualifications :

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา อนุปริญญา สาขาบัญชี/ธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ทำงานด้าน ธุรการ หรือ บัญชี อย่างน้อยสองปี
3. สามารถทำเอกสารด้านบัญชีได้
4. ขยัน และ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีความละเอียดในการทำงาน
6. สามารถทำงานในองค์กรที่มีการทำงานแบบ Start-up
7. สามารถย้ายมาทำงานชั่วคราวที่กรุงเทพประมาณ 3 เดือน (หลังจากนั้นทำงานที่ชลบุรี)

Benefits :

1. เงินเดือน 18,000 บาท
2. ค่าที่พักระหว่างการทำงานที่กรุงเทพ 3 เดือน
3. ประกันสังคม

Similar Job Positions

Top