ครููสอนพิลาทีส/Pilates Teacher

Job Code : TJ18110061-0012

บริษัท ชุง คิว ไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด https://www.thaijob.com/en/job/16339 https://www.thaijob.com/upload/employer/gRIvxZRYjAFmDZ3v2kP20181128121307.jpg

Industry: Services

บริษัท ชุง คิว ไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่บริหารงานโดยชาวต่างชาติ (มาเก๊า) บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม โรงงานยา ร้านอาหาร ไร่ชา และฟาร์มออร์แกนิค อยู่ที่จีน ฮ่องกง มาเก๊า โดยบริษัทฯ ได้เข้ามาทำธุรกิจที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ ศูนย์การค้าใช้ชื่อโครงการ "The Curve Station" และ "GSF Academy" โรงเรียนที่ฝึกสอนมวยไทย บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazillian Jiu-Jitsu : BJJ) และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสม Mixed martial art (MMA) จากฮ่องกง
เรากำลังแสวงหาบุคคลที่มีความกระตือรือร้นและเชื่อมั่นว่าจะได้รับรางวัลสำหรับผลการดำเนินงานอย่างแน่วแน่ หากท่านเป็นผู้ที่ต้องการเติบโตในอาชีพและแสวงหาความมั่นคง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุคลากรของบริษัท ชุง คิว ไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อที่คุณและเราจะเติบโตไปด้วยกัน

Chung Kiu Thai Management Co., Ltd. is managed by a foreign company (Macau). The company has business in hotel, pharmaceutical, restaurant, tea and organic farms in China and Hong Kong. The company has entered into business in Thailand such the Comunity mall named "The Curve Station" where have been set following activity as "GSF Academy". Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) and mixed ma

JOB Details :

  • Position : ครููสอนพิลาทีส/Pilates Teacher
  • Number of Openings : 1 Openings
  • Job Type : Full Time
  • Job Category : Health / Beauty / Spa / Fitness
  • Job Location : Bangkok , Khet Suan Luang Bangkok Khet Suan Luang 10250 99, 99/1, 9/9 Ramkhamheng Road.
  • Salary : ตามโครงสร้างบริษัท/negotiate THB 0
  • Experience : 1 ปี ขึ้นไป/1 year
28/11/2019

Job Description :

• รับผิดชอบการสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่มเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก
• ออกแบบการเรียนการสอนในกลุ่ม เพื่อพัฒนาโปรแกรมคลาสให้ดีและทันสมัยขึ้น
• มีหน้าที่ตรวจสุขอุปกรณ์ต่างๆ ในคลาสออกกำลังกายกลุ่มให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ออกแบบและพัฒนาคลาสออกกำลังกายกลุ่มใหม่ๆ ให้กับองค์กร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• Responsible for teaching group fitness classes for maximum member satisfaction.
• Develop and Design for a classroom for a better programs.
• Check sport equipment for ready to use in the group fitness classes.
• Design and develop classes for the organization.
• รับผิดชอบการสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่มเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก
• ออกแบบการเรียนการสอนในกลุ่ม เพื่อพัฒนาโปรแกรมคลาสให้ดีและทันสมัยขึ้น
• มีหน้าที่ตรวจสุขอุปกรณ์ต่างๆ ในคลาสออกกำลังกายกลุ่มให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ออกแบบและพัฒนาคลาสออกกำลังกายกลุ่มใหม่ๆ ให้กับองค์กร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• Responsible for teaching group fitness classes for maximum member satisfaction.
• Develop and Design for a classroom for a better programs.
• Check sport equipment for ready to use in the group fitness classes.
• Design and develop classes for the organization.

Qualifications :

- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ครู สอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (พิลาทีส) อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
- หากจบการศึกษาทางด้าน พลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา และ/หรือ
- มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านการปฐมพยาบาล, การกู้ชีพ/การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี

------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Experienced in group teacher training (Pilatis) for at least 1 year.
- Good communication in both Thai and English.
- Knowledge in the fitness business.
- If graduate. Physical Education or Sport Science and / or Certificate of First Aid, Resuscitation / Electrocardiogram Is an advantage
- Can work as a team with others well.

Benefits :

- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- อาหารกลางวัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- อื่น ๆ ตามโครงสร้างบริษัท
--------------------------------------
- Overtime.
- Social Security.
- Right to Dental Reimbursement.
- Lunch Meal.
- Annual holidays.
- Holidays.
- By agreement of company

Application Details for Jobseekers

  • ฝ่ายบุคคล/Human Resource Department
  • Tel : 02-111-0770
  • Email : Scroll to see more emails

Apply job online

Apply
Top