ผู้ช่วยผู้จัดการ(I)

Job Code : TJ19090066-0011

ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช https://www.thaijob.com/en/job/19252 https://www.thaijob.com/upload/employer/2pgurHpmkWM2LQJ1ADP20190917121407.jpg

Industry: Insurance

หน่วยงาน Leader Group ศูนย์ขยายงานฯ โคราช มุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ บมจ. ไทยซัมซุงประกันชีวิต

JOB Details :

  • Position : ผู้ช่วยผู้จัดการ(I)
  • Number of Openings : Many Openings
  • Job Type : Full Time
  • Job Category : Customer Service / Support / Operator / PR
  • Job Location : Nakhon Ratchasima , Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima Mueang Nakhon Ratchasima 30000 166/1-2 ถนน จอมพล ต. ในเมือง
  • Salary : 15,000 - 60,000 THB 60000
31/10/2019

Job Description :

หน่วยงานมุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต

• งานประจำทำในออฟฟิศ
• ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายบริหาร
• ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• บริหารการตลาด และ พัฒนาบุคลากรให้ทางบริษัท (กำกับดูแลงาน ช่วยผู้จัดการ)
• ช่วยเหลือผู้จัดการในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานมุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต

• งานประจำทำในออฟฟิศ
• ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายบริหาร
• ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• บริหารการตลาด และ พัฒนาบุคลากรให้ทางบริษัท (กำกับดูแลงาน ช่วยผู้จัดการ)
• ช่วยเหลือผู้จัดการในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี (อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป พิจจารณาเป็นรายบุคคล)
• การศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ไม่จำกัดสาขา)
• สามารถทำงานประจำที่สาขาโคราชได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอด ทำงานร่วมกับคนอื่นได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมงานให้ก่อนเริ่มงาน
• งานประจำในออฟฟิต ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงาน 9.00-17.00 น.

Benefits :

ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีสำนักงาน​ใหญ่​

Application Details for Jobseekers

  • วัทธิกร คำภูบาล
  • ผู้จัดการภาคอวุโส
  • Tel : 0631054833
  • Email : Scroll to see more emails

Apply job online

Apply
Top