วิศวกรไฟฟ้า

ประกาศงานเลขที่ : TJ17060006-0003

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ตกแต่ง,วางระบบไฟฟ้าโรงงาน

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , เมืองชลบุรี ชลบุรี เมืองชลบุรี 20000 19/8 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB 0
 • ประสบการณ์ : 3 ปี
06/08/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.)วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.)ควบคุมงานติดตั้งตามกระบวนการการผลิตและสาธณปโภครวมถึงงานระบบไฟฟ้า,และไฟฟ้าควบคุม 3.)รายงนผลการปฎิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นให้วิศวกรโครงการได้รับทราบ 4.)วิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ ทางด้านระบบแมคคานิค(electrical mechanics)้จะไดรับพิจารณาเป็นพิเศษในงานสริงเกอร์ 5.)สำรวจงานเพื่อข้อมูลนำมาออกแบบ หรือพัฒนาปรับปรุงให้ประสิทธิภาพใ้ดีขึ้น 6.)จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด พร้อมให้คำแนะนำฃ้อดี-ข้อเสียในแต่ละทางเลือก 7.)ออกแบบระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิศวกรรม โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถรับรองรับเทคโนโลยีที่จะมาใหม่ในอนาคตได้และมีประสิทธิภาพการใช้งานสูง 8.)งานจัดซื้อ-จัดจ้างผู้ผลิต หรือผู้ัรับเหมาให้ผลิตสินค้าหรือบริการ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยวิธีสอบราคา,เปรียบเทียบราคาแลจัดประมูลงาน
1.)วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.)ควบคุมงานติดตั้งตามกระบวนการการผลิตและสาธณปโภครวมถึงงานระบบไฟฟ้า,และไฟฟ้าควบคุม 3.)รายงนผลการปฎิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นให้วิศวกรโครงการได้รับทราบ 4.)วิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ ทางด้านระบบแมคคานิค(electrical mechanics)้จะไดรับพิจารณาเป็นพิเศษในงานสริงเกอร์ 5.)สำรวจงานเพื่อข้อมูลนำมาออกแบบ หรือพัฒนาปรับปรุงให้ประสิทธิภาพใ้ดีขึ้น 6.)จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด พร้อมให้คำแนะนำฃ้อดี-ข้อเสียในแต่ละทางเลือก 7.)ออกแบบระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิศวกรรม โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถรับรองรับเทคโนโลยีที่จะมาใหม่ในอนาคตได้และมีประสิทธิภาพการใช้งานสูง 8.)งานจัดซื้อ-จัดจ้างผู้ผลิต หรือผู้ัรับเหมาให้ผลิตสินค้าหรือบริการ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยวิธีสอบราคา,เปรียบเทียบราคาแลจัดประมูลงาน

คุณสมบัติ :

เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ประสบการณ์งานด้านระบบไฟฟ้าและควบคุมการก่อสร้างระบบไฟฟ้า มีทักษะการคิดวิเคราะห์,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มนุษย์ส้มพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถออกแบบวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรม Auto cad ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่เป็นของตัวเอง

สวัสดิการ :

-โบนัสประจำปี -ประกันสังคม -เบี้ยขยัน -เบี้ยเลี้ยง

สมัครงานติดต่อ

 • คุณพรพินิต ฉายา
 • Tel : 038-398516,038-398517,081-2793106,088-0029480,092-09896695
 • Fax : 038-398516,038-398517 ต่อ 13
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top