.Net Programmer ด่วน!!!

ประกาศงานเลขที่ : TJ17090056-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ขนส่ง

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด : ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า อุปโภค, บริโภค, เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ด้วยรถบรรทุกจำนวนเพียงไม่กี่คัน ต่อมาจากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้ IEL ได้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับงานบริการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมากถึง 13 ศูนย์กระจายสินค้า และเพิ่มจำนวนรถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้าซึ่งในปัจจุบัน เรามีรถบรรทุกมากกว่า 800 คัน ทั่วประเทศ 10 ล้อ, เทลเลอร์ และปิคอัพ ทำให้อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส มีความพร้อมในการให้บริการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมั่นใจถึงการบริการขนส่ง และจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีคุณภาพ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : .Net Programmer ด่วน!!!
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
  • เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
  • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ

คุณสมบัติ :

เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
1.มีความสามารถในการพัฒนาเขียนโปรแกรมบน Windows ด้วย VB.net.C#.net
2.มีความรู้เกี่ยวกับ Web Services, XML, Social API เป็นอย่างดี
3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
4.มีความรู้เกี่ยวกับ Crystal report
5.มีความรับผิดชอบในผลงานที่ได้รับมอบหมาย
6.มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันในระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย, สามารถพัฒนางานบนฐานข้อมูล MS.SQL SERVER หรือ ORACLE จะพิจารณาเป็นพิเศษ, หากใช้เครื่องมือ BI บน Microsoft SQL.SERVER ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

19/03/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

19/03/2561

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

19/03/2561

กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

19/03/2561

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

19/03/2561

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา

19/03/2561

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

กรุงเทพมหานคร , *หลายเขต

19/03/2561

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

19/03/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

19/03/2561

Top