Technical Support Engineer

ประกาศงานเลขที่ : TJ17010066-0258

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแรงงาน

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : Technical Support Engineer
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ขาย sales
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
  • เงินเดือน(บาท) : 10,000-15,000บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.อบรมการติดตั้งและการใช้งานให้กับพนักงานขายหน้าร้าน
2.เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า
3.ลงพื้นที่ติดตั้งระบบให้กับลูกค้า
4.ให้บริการและแก้ใขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย ไม่เกิน30ปี
2.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
3.มีรถส่วนตัว สามารถออกต่างจังหวัดได้
4.มีทักษะด้านการสอน
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.ทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ :

1.ค่าตำแหน่ง 3500บาท
2.ค่าซ่อมบำรุงรถ 3000บาท/เดือน
3.เบี้ยขยัน
4.Flee Card 270ลิตร/เดือน
5.ค่าโทรศัพท์ 1200บาท/เดือน
6.ค่าทางด่วน 1000บาท/เดือน
7.เบี่ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด คืนละ800บาท
8.ประกันสังคม
9.ประกันอุบัติเหตุ

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 4 อัตรา

19/03/2561

Top