โฟร์แมนประจำไซต์งาน

ประกาศงานเลขที่ : TJ17120023-0002

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ออกแบบ ตกแต่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์ สตาร์ ดีไซน์ ดำเนินธุรกิจด้าน การออกแบบ และ ตกแต่งภายใน ตกแต่งร้านค้า งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และงานที่เกี่ยวข้องกับตกแต่งบูทแสดงสินค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังขยายงานโดยเปิดรับสมัครพนักงาน ที่มีคุณภาพในตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนประจำไซต์งาน
  • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ธัญบุรี
  • เงินเดือน(บาท) : พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน
  • ประสบการณ์ : 0-1

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- มีความรู้ ความสามารถอ่านแบบงานด้านตกแต่งภายในและงานระบบได้
- สามารถวางแผนงาน ปรับแผนงาน และควบคุมงานในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
- สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี
- สามารถประสานงานกับผู้ออกแบบและเคลียร์แบบได้
- สามารถทำงานในช่วงระยะเวลากลางคืนและต่างจังหวัดได้
- เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุม
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
2.อายุ 20 - 35 ปี
3.มีประสบการณ์ 0-1 ปี
4.สามารถถอดแบบ และประมาณราคาได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถออกไปดูหน้างานต่างจังหวัดได้
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน ตรงต่อเวลา
7.มีความรับผิดชอบสูง และอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ :

- ค่ายานพาหนะ
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

ศรีสะเกษ , เมืองศรีสะเกษ

24/08/2562

ศรีสะเกษ , เมืองศรีสะเกษ

24/08/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

24/08/2562

Top