พยาบาลวิชาชีพ Nursery

ประกาศงานเลขที่ : TJ16080045-0029

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มทารกแรกเกิด โดยใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลฃอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ :

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
-มีความรู้ความเข้าใจในสายงานที่สมัคร
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสายงานพยาบาลแล้ว หรือตามวิชาชีพที่เปิดรับสมัคร
-มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจบริการ

สวัสดิการ :

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.หอพักราคาพนักงาน
3.สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
4.โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
5.ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์

สมัครงานติดต่อ

  • ธิดารัตน์ ถิ่นแก้ว
  • Tel : 038921999
  • Fax : 038921848
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top