ดราฟแมน /โฟร์แมน ด่วน!!

ประกาศงานเลขที่ : TJ17110003-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ออกแบบ ตกแต่ง

ประเภทกิจการ
- ดำเนินธุรกิจด้านรับออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และผลิตงานสื่่อนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการชั่วคราว งานนิทรรศการเคลื่อนที่ และงานนิทรรศการถาวร
- จัดการกิจกรรม งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนงานตกแต่งสำนักงาน และบริหารการจัดการโครงการพิเศษ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ดราฟแมน /โฟร์แมน ด่วน!!
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง 10310 436/87-94 อาคาร TC Tower ซ.20 มิถุนา ถ.20 มิถุนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
 • เงินเดือน(บาท) : 16,000-18,000 บาท หรือตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
 • ประสบการณ์ : 6 เดือนขึ้นไป
14/12/2018

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อประสานงานกับฝ่ายออกแบบ และผลิต
2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier / Sup Contractor เพื่อดำเนินงานการผลิตงาน
3. ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ควบคุมงานให้ตรงตามแบบและ BOQ
5. ประสานงานกับ Project ของงาน เพื่อร่วมกันควบคุมงานก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแผนงาน
6. ดูแลผู้รับเหมาแรงงาน ด้านขอบเขตการทำงาน การจ่ายงาน เคลียแบบหน้างานกับช่าง
7. จัดหาผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานการปฏิบัติงาน
8. ตวรจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
9. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติ :

- ไม่จำกัดเพศ
- ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการงานก่อสร้าง / วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการคุมงานการก่อสร้างอย่างน้อย 6 เดือน
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม AutoCad ,Sketch up ,3d , Photo Shop ,Illustrator ,Microsoft Word / Excel
- มีความรู้ ความเข้าในในงานด้านระบบสื่อ ระบบไฟ กราฟฟิค
- มีความสามารถในการถอดแบบ เขียนแบบโครงสร้าง System งานพิพิธภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์และอดทนต่อปัญหา

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ค่าคอมมิชชั่น ระบบ Profit Sharing
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันอุบัตเหตุ
- ค่าโทรศัพท์ ค่ารถ ค่าเดินทางออกนอกสถานที่

สมัครงานติดต่อ

 • วิภาพร พิมพ์รัตน์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • Tel : +66800835686
 • Fax : 026902685
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top