ช่างปรับฉีด ซ่อมบำรุง เครื่องฉีดพลาสติก

ประกาศงานเลขที่ : TJ18010001-0003

รายละเอียดงาน :

04/04/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. บริหารจัดการในเรื่องการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ก่อนและหลังทำการผลิต รวมถึงการซ่อมแซมและปรับปรุงแม่พิมพ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. รับแผนผลิตจากทางงานวางแผนฯ และประสานงานกับทางแผนกผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจเช็คสภาพและ
ความพร้อมของแม่พิมพ์ ก่อนทำการผลิต
3. กำหนดรหัส และจัดเก็บแม่พิมพ์ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และการดูแลรักษา
4. ประสานงานกับผู้รับซ่อมแม่พิมพ์ภายนอก กรณีที่แม่พิมพ์มีปัญหา และไม่สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน
5. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแม่พิมพ์ และปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

-ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-ปวช - ปวส. สาขาเครื่องมือกล, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานฉีดพลาสติก มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีความรู้ทางด้านงานฉีดพลาสติก, งานแม่พิมพ์
-ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.พิจารณาโบนัสประจำปี
3.พิจารณาขึ้นเงินเดือน หลังผ่านโปร 3 เดือน

สมัครงานติดต่อ

  • ศุภลักษณ์ ลุนอุบล
  • Tel : 089-005-8080
  • Fax : 034-442-643
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top