ล่ามภาษาจีน

ประกาศงานเลขที่ : TJ16080045-0034

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การปฏิบัติหน้าที่ล่าม
1. ต้อนรับคนไข้ชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษา สอบถามอาการเบื้องต้นและให้คำแนะนำต่างๆ ได้
2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์ Medical Term เพื่อใช้ในการ Screening อาการคนไข้เบื้องต้น
3. เป็นล่ามแปลภาษาระหว่างผู้ป่วยและแพทย์รวมทั้งแผนกต่างๆ
4. ให้บริการด้านอื่นๆ ที่คนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติร้องขอ เช่น การติดต่อสายการบิน สถานฑูต ด่านตรวจคนเข้าเมือง โรงแรม ที่พักต่างๆ และรถ Taxi เป็นต้น
5. ประสานงานจัดหาล่ามในภาษาที่คนไข้หรือญาติต้องการได้ จัดการเบิกจ่ายค่าล่ามได้

คุณสมบัติ :

1. มีความเข้าใจในภาษาจีนอย่างดี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
2. สามารถพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

สวัสดิการ :

1. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
2. เงินช่วยเหลือค่า Uniform ทุกปี
3. เบี้ยประกันสังคม
4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยุ่กับผลประกอบการของโรงพยาบาล)
5. หอพักราคาพนักงาน

สมัครงานติดต่อ

  • ธิดารัตน์ ถิ่นแก้ว
  • Tel : 038921999
  • Fax : 038921848
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top