หัวหน้าแผนกบัญชี

ประกาศงานเลขที่ : TJ17120017-0006

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชี
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
  • เงินเดือน(บาท) : 35,000บาท ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสออบ และัจัดทำงบการเงิน
-การยื่นเสียภาษี
-สามารถทำบัญชีงบดุล-งบประมาณกำไรขาดทุน
-สมารถทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
-และงานอื่นๆทางฝ่ายบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ป.ตรีหรือมากกว่า/หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าบัญชี
-มีภาวะการความเป็นผู้นำ มีมนุษยสมพันธ์ที่ดี
-สามารถติดต่อประสานงานหรือสามารถสื่อสารงานได้ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมสำเร็จรูปได้
-ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (09.00-18.00 น.) เฉพาะวันเสาร์ ทำงาน 09.00-13.00 น.
-เงินเดือน เริ่มต้นที่ 35,000 บาท

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี /ปรับเงินเดือนนักงาน ตามโครงสร้างบริษัท
-ท่องเที่ยวประจำปี
-จับสลากของขวัญประจำปี หากทำงานเกิน 1ปี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง

20/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นนทบุรี , บางใหญ่

20/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

20/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

20/05/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา

20/05/2562

Top